Latest opinions about Avanilekhara | Opined

Premium Kids
Premium Kids
@premium_kids
Sep 2, 2021

ಟೋಕಿಯೊ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಅವನಿ ಲೇಖರಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
#tokyoparalympic #goldmedal #airrifleshooting #avanilekhara #premiumkids #yoursknowledge

 tokyoparalympic, goldmedal, airrifleshooting, avanilekhara, premiumkids, yoursknowledge